av ideologiska skäl

Pennan får plats i sandlådan
i sällskap med sanningens korn
och orimliga mängder utfyllnad
av ideologiska skäl

Tankar om olikhet liknas vid likhetens ideal
som om makten inverterats
på ett orimligt sätt
av ideologiska skäl

Dagen begynnas med angrepp
från den angripna makten
som plötsligt ser svag ut
av ideologiska skäl

Annonser