Ett tak #blogg100

Tre små blogginlägg skulle skrivas
Men där tog det stopp
Varje bokstav som kan omvridas
Fastnar i bistert omlopp
Du trodde stycket var en paragraf bort
Att minnet av texten kunde hållas kort
Utan våra sanningar om varje sak
Blir tio meningar
Ett oöverstigligt tak