solidarritet

Tanken var att dela. Dela lika. I lika delar.

Darrar på rösten.

Lite lika liknar kanske lika liksom?

Tungan rätt i mun.

Somliga solidariserar som solen, långt borta.

Grimas.

Frihet för få, de där du vet. De som vet.

Leende.

Fan fixar festen. Fort, fasligt, finlurligt.

Eftertanke. Efter.

Annonser