Inte integritet

Bortom friheten, i ett land inte alls långt borta

Rentav nära, oss närmast

Tar makten makt över skeenden med skenbar prakt

Stiliserat förtryck snart i tryck

Lag om lagom övervakning

Lyssna, hör, lyssna, hör

Allt.

Annonser